Liên hệ Purio

PURIO COFFEE

166 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1
Ho Chi Minh City
Vietnam

Email: duc.pham@ingol.vn
Điện thoại: +84 28 39250231
Fax: +84 28 62912036
Di động: +84 91 3733436
Facebook Messenger: m.me/PurioCafe
Website: https://www.puriocafe.com

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Tên tài khoản chuyển khoản:Lưu Đức Hiển
Số tài khoản: 1173719
ACB Bank, Chi nhánh Lê Ngô Cát, Q.3, Tp. HCM

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY
Tên Tài khoản: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sư Tử Vàng – Ingol Corp.
Số Tài khoản: 25188479
Tên ngân hàng: ACB Bank, hội sở