Xuất khẩu cà phê Việt Nam và thế giới

Bảng thống kê tình hình cà phê xuất khẩu của tổ chức Hiệp Hộ Cà phê thế giới ICO

120515a

120515b
Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới (theo NDH)

 

Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu các nước 2009-2012
(theo ICO-Puriocafe dịch)

2009                 2010                2011                2012            

% 2011-12

Tổng Cộng

Arabicas

Robustas

122 941           133 358            132 483         145 241

72 879             84 223              81 907             88 814

50 061             49 135              50 576            56 427

9.6

8.4

11.6

Châu Phi

Cameroon

Côte d’lvoire

Ethiopia

Kenya

Tanzania

Uganda

Others

Arabicas

Robustas

Châu Á TB Dương

India

Indonesia

Papua New Guinea

Thailand

Viet Nam

Others

Arabicas

Robustas

Mexico & Trung Mỹ

Costa Rica

El Savador

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

Others

Arabicas

Robustas

Nam Mỹ

Brazil

Colombia

Ecuador

Peru

Others

Arabicas

Robustas

16 000             16 123             15 771             18 384

902                  503                   574                  635

1 795               982                   1 886               2 000

6 931               7 500                6 798               8 100

630                 658                   747                  767

675                  846                   534                  1 109

2 845              3 203                 2 817               3 200

2 222              2 429                 2 414               2 572

9 153              10 142               9 068               1 062

6 847               5 981                6 703               7 322

37 211            36 321           38 012               42 300

4 794              5 033             5 233                 5 303

11 380            9 129             7 287                 12 730

1 038              870                1 414                 717

795                 828                831                    499

17 825            19 467           22 289               22 000

1 379              994                959                    1 050

5 185              5 315             6 087                 6 398

32 026            31 006           31 926               35 901

16 685            18 021          20 298               17 312

1 304               1 392           1 462                  1 674

1 065               1 814           1 152                  1 242

3 835                3 950          3 840                  3 143

3 603               4 331           5 903                  4 900

4 109               4 001           4 563                  3 900

1 871               1 634           2 210                 1 342

899                  899              1 168                   1 111

16 553            17 835          20 062                17 134

132                 187               236                       178

 53 045            62 893       58 403                67 246

39 470             48 095       43 484               50 826

8 098               8 523         7 653                 10 000

813                  854            825                     828

3 286               4 069         5 373                  4 450

1 377               1 353         1 067                  1 142

41 989             50 931       46 691                54 220

11 056             11 962        11 712                13 026

16.6

10.7

6.1

19.1

2.7

107.6

13.6

6.5

22.0

9.2

11.3

1.3

74.7

-49.3

-39.9

-1.3

9.5

5.1

12.5

14.7

14.5

7.9

-18.2

-17.0

-14.5

-39.3

-4.9

-14.6

-24.6

15.1

16.9

30.7

0.3

-17.2

7.0

16.1

11.2

 
 
 
 

Các bài viết liên quan: 

TAMPER – Dụng cụ thiết yếu của máy pha cafe nguyên chất

Minigames: “XỔ SỐ CUỐI TUẦN: ĐOÁN SỐ ĐÚNG, TRÚNG CÀ PHÊ NGON.”

Cafe take away – khởi nghiệp kinh doanh cho giới trẻ

 Cà phê sáng- Nét đẹp văn hóa Việt

 

 


error: Nội dung đã được bảo vệ! Đừng copy! Thanks!